روف گاردن – بام باغ

roof-garden

یک عامل زیبایی بخشی به بنا و سازه روف گاردن یا فضا سبز است که انواع مختلفی دارد و بنا به شرایط و مکان یکی از این نوع ها استفاده می شود روف گاردن در هر نوع خودش هزینه بر است ولی این هزینه در مقابل مزایایی که برای ساکنان و زیبایی اطراف دارد هیچ است.

سیستم متمرکز یکی از نوع های روف گاردن می باشد که به آن باغ بام هم می گویند طراحی این نوع بشتر شبیه به پارک می باشد سبستم متمرکز به دلیل وزن زیاد روی بام های ساختمان هایی است که قابلت تحمل وزن اضافه را دارا باشد در سیستم متمرکز پوشش گیاهی متنوعی دیده می شود و از انواع درخت درختچه و بوته ها می شود استفاده کرد

سیستم گسترده یا بام سبز در رتفاع کمتر نسبت به سیستم متمرکز ساخته میشود در این سیستم محدودیت گیاهی قابل مشاهده است و فقط از یک یا دو نوع گیاه می توان استفاده کرد وزن کمتری دارد و بیشتر مناسب برای جایی است که به حداقل وزن بار نیاز داشته باشد

سیستم ترکیبی همان طور که از اسمش پیداس ترکیبی از سیستم های متمرکز و گسترده می باشد و قطعا دارای ظرفیت بار بیشتری نیز می باشد این سیستم فضای بیشتری نسبت به دیگر سیستم ها نیاز دارد ولی وزن کم تری را دارا است در سیستم های متمرکز و گسترده به دلیل نبودن فضای زیاد و وزن بالا استفاده از الاچیق ها غیر مکن اصت اما ویژگی سیستم ترکیبی فضای زیاد و وزن پایین است به همین دلیل استفاده از الاچیق برای این سستم ممکن شده است ولی با این حال باز باید دقت داشت که فضای بام شما وسیع باشد تا زیبایی دلخواه را به شما بدهد سیستم ترکیبی بیشتر برای ساختمان های تجاری و اداری مناسب است و برای منازل مسکونی زیاد قابل استفاده نمی باشد

نوشته بعدی

متریال آشپزخانه

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه