شیشه سه جداره

شیشه سه جداره

شیشه سه جداره

طرز ساخت شیشه های  سه جداره از سه شیشه تک جداره تشکیل میشود و همچنین دو اسپیسر و در فضای خالی که اسپیسر ایجاد میی کند گاز آرگون برابر با فشار هوای بیرون، تزریق می شود عایق بندی صورتی شیشه های سه جداره بسیار بهتر از شیشه هلی...

مقایسه آگهی ها

مقایسه