roof garden

roof-garden

روف گاردن – بام باغ

یک عامل زیبایی بخشی به بنا و سازه روف گاردن یا فضا سبز است که انواع مختلفی دارد و بنا به شرایط و مکان یکی از این نوع ها استفاده می شود روف گاردن در هر نوع خودش هزینه بر است ولی ...

مقایسه آگهی ها

مقایسه